Kompania jonë, është në gjendje që ti ofron akomodim të rehatshëm klientatave të saj duke i vendosur ato në hotele luksose, me cmime të ulëta,dhe me distance të afërt,qoftë në Meke apo Medine.
Si rrjedhojë e kësaj,klientat mund të I shohin hotelet e tyra sipas paketës të muajit,dhe nëse ata dëshirojnë hotele të ndryshme që të akomodohen,jemi në dispozicion që atyre do të I ofrojmë sërë hotelesh të lloj-llojshme duke i furnizuar ata pamje të ndryshme…

AKOMODIMI NË MEKKE

AKOMODIMI NË MEDINE

AKOMODIMI NË TURQI